سایت مؤسسه فرهنگی-خدماتی فانوس

مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی از کتاب آموزش اخلاق مقدماتی در زمستان سال ۱۳۹۸ در منطقه هیچه با همت و همکاری حجت الاسلام حیدری از کتاب آموزش اخلاق

فعالیت های انجام شده تا کنون

موسسه فرهنگی – خدماتی فانوس هر چند بصورت رسمی در زمستان سال 1396 راجستر شده است اما فعالیت آن از سالها قبل شروع شده است